Blockets A till Ö i båttermer
Blocket båttermer

Blockets lista på båttermer

Båtlivet är fullt av mer eller mindre underliga specialord och båttermer, som de invigda gärna slänger sig med. Båtexperten Joakim Hermansson är redaktör för Praktiskt Båtägande och förklarar de vanligaste begreppen här i Blockets båtordlista. Kolla in dem, så slipper du bli kölhalad!

Båttermer som kan vara bra att kunna

Vår första hjälpen i båttermer följer inte riktigt A-Ö, men nästan. Vi börjar med grunderna, sen kör vi A till Ö och sist tar vi en överkurs! Aj aj, kapten.

Grunderna för landkrabbor

 • Akter – där bak på båten.
 • För – där fram på båten.
 • Babord – båtens vänstra sida.
 • Styrbord – båtens högra sida.
 • Gira babord – att svänga till vänster.
 • Gira styrbord – att svänga till höger.

Aj aj, kapten till öde Ö (A-Ö)

 • Ankare – tung metallkrokskonstruktion, ofta med lång lina eller kätting. Kastas i vattnet och förankras i botten för att ligga stilla med båten på öppet vatten.
 • Bränning – ett grund som syns skymta precis i vattenytan.
 • Båtsportkort – bläddervänliga sjökort i lätthanterligt format.
 • Deplacementbåtar – båtar med mjukt rundade skrov som rör sig lugnt och fint, inte så snabbt, och gärna gungar eller rullar i sjögång. Traditionella fiskebåtar eller snipor är typiska deplacerande motorbåtar. Alla segelbåtar med köl är också deplacerande.
 • Dragg – lättare utfällbart ankare för mindre båtar, med samma syfte och funktion.
 • Dragga – när ankare eller dragg har dåligt fäste och istället släpar längs botten.
 • Dyvika – en propp som tätar till det avrinningshål i båtens botten som används när båten står på land.
 • Däck – en båts ovansida, som täcker skrovet.
 • Ekolod – elektroniskt instrument som med ljudvågor mäter vattendjupet.
 • Fall – en lina som används för att hissa segelbåtens segel.
 • Fender - en plastgrej som du hänger på båtens utsida när du exempelvis ska lägga till så att du skyddar mot stötar och repor.
 • Fenkölad segelbåt – kan svängas runt kvickt, då kölen är smalare och de har ett separat roder längre akterut på båten, men det gör den också känsligare för grundstötningar än en långkölad segelbåt.
 • Fribord – båtens sidor ovanför vattnet.
 • Gira – svänga för att ändra båtens kurs.
 • Inombordare – motor som sitter fast monterad i ett motorrum inne i båten. Kopplad antingen till drev eller till propelleraxel för att förflytta båten genom vattnet.
 • Kapell – ett tätt skydd som sätts över båten, ofta med hjälp av metallbågar.
 • Knap – beslag ombord som man lägger fast en lina i.
 • Knop 1 – knut. Finns många för olika ändamål, exempelvis råbandsknop.
 • Knop 2 – hastighetsmått. En knop motsvarar 1,852 km/h.
 • Koj – sovplats ombord.
 • Kryssa – när en segelbåt tar sig mot vindriktningen genom att sicksacka fram och tillbaka med vinden in snett framifrån (bidevind).
 • Kuling – hård vind. Styv kuling motsvarar vindhastighet 50–60 km/h.
 • Köl - stor tyngd som sticker ner under en segelbåt, för att den inte ska kapsejsa när vinden pressar mot seglen.
 • Lanternor - lampor på utsidan av båten som visar rött ljus på vänster sida och grönt ljus på höger sida. Det finns även lanternor med vitt ljus i olika vinklar som visar annat.
 • Logg – instrument som mäter och visar båtens hastighet.
 • Loggbok – båtens dagbok där dagens händelser antecknas.
 • Långkölad segelbåt – sävligare i sina rörelser och svårare att manövrera i trånga hamnar, men trygg och stadig och tål eventuella grundkänningar bättre än en fenkölad båt.
 • Mistlur – används för ljudsignalering vid dålig sikt.
 • Nautisk mil – 1 852 meter. Kallas även sjömil eller distansminut.
 • Planande båt – planande motorbåtar har ett ganska platt men ändå V-format skrov, som ger snabb acceleration och en färd där båten snabbt studsar fram.
 • Ruff eller hytt – den väderskyddade del av båten som är täckt med tak.
 • Sittbrunn – den otäckta utedelen av båten, med sittplatser och styrplats.
 • Sjökort - navigeringskarta.
 • Skot – en lina som segelbåtens segel justeras (skotas) med.
 • Styrbord – båtens högersida.
 • Skrov - en båts sidor och botten.
 • Tågvirke – samlingsbegrepp för tampar, snören, rep, skot, fall och andra linor ombord.
 • Utombordare - lös motor som monteras bak på båten, på utsidan.

Överkurs: för dig som aspirerar på röda brallor*

 • Kranbalksvis styrbord – snett framåt på båtens högersida.
 • Kranbalksvis babord – snett framåt på båtens vänstersida.
 • Låringsvis styrbord – snett bakåt på båtens högersida.
 • Låringsvis babord – snett bakåt på båtens vänstersida.
 • Bestick – passare, transportör och linjal som används vid navigering med sjökort.
 • Deviation – den felvisning som magnetiska störningar kan ge på kompassen.
 • Lovart – den sida som är vänd mot vindriktningen.
 • – den sida som är vänd från vindriktningen.
 • Länsa 1 – när en segelbåt seglar med vindriktningen, med vinden in bakifrån.
 • Länsa 2 – att tömma en båt på vatten.
 • Slöra – när en segelbåt seglar med vindriktningen, med vinden in snett bakifrån.
 • Bidevind – när en segelbåt seglar mot vindriktningen, med vinden in snett framifrån.
*Röda byxor får bara de som korsat Atlanten i båt bära.

Nu är du redo

Blocket är en del av Schibsted marketplaces.
Schibsted News Media AB och Schibsted ASA är ansvarig för dina data på denna sidan.Läs mer