Bokningspolicy

Personuppgiftspolicy vid bokningar

Läs om hur vi behandlar personuppgifter när du bokar tid för, och medverkar vid, användartester.

Vi på Blocket värnar om våra användare, vilket innebär att vi alltid tar hänsyn till din integritet när vi samlar in och använder dina personuppgifter. Det är viktigt för oss att du får reda på vilken information vi samlar in och hur vi använder den, därför kan du läsa mer om detta nedan. Denna personuppgiftspolicy gäller när du bokar tid för, och medverkar vid, Blockets användartester.

Personuppgiftsansvarig

Blocket AB (“Blocket”), 556610-3429, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i denna personuppgiftspolicy. Vid frågor gällande vår personuppgiftshantering når du oss på privacy@schibsted.com och ange vad det är du vill ha hjälp med. Du kan också kontakta oss via vår kundsupportsida.

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig och varför

Vi behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna genomföra användartest hos oss. Efter att du har bokat en tid för användartest kommer du aktivt att få lämna personuppgifter såsom namn, ålder, var du bor, telefonnummer och mailadress. Du kommer även att få svara på frågor om hur du använder dig av Blockets tjänster, detta sker dels online direkt efter tidsbokning, dels i samband med att du besöker oss för att delta vid användartest.

Rättslig grund för behandling

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtal med dig, där du mot ersättning svarar på frågor kring Blockets tjänster, samt för att vidta åtgärder innan sådant avtal ingås, t.ex. att möjliggöra webbokningen.

Var och av vilka dina personuppgifter kommer att behandlas

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Några av våra leverantörer har delar av sin verksamhet i länder utanför EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. Vi ser till att leverantören ingår avtal med oss där de förbinder sig att följa de bestämmelser som EU-kommissionen har godkänt beträffande skydd för den personliga integriteten.
De personuppgifter som lämnas i samband med tidsbokningen kommer att delas med leverantören av bokningstjänsten.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas endast så länge det är nödvändigt utifrån det ändamål de samlades in och normalt sett inte längre än tre (3) år från det datum då användartest genomfördes.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig, att få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättade samt att i vissa fall begära att vi raderar dina personuppgifter. Du har även rätt att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter och att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Om du vill utnyttja dina rättigheter kan du maila oss på personuppgifter@blocket.se och ange vad det är du vill ha hjälp med. Du kan också kontakta oss via vår kundsupportsida.
Om du anser att Blocket hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
Schibsted logo
Blocket är en del av Schibsted.
Schibsted ansvarar för hanteringen av din data på den här webbplatsen.Läs mer