Samhällsansvar
Samhallsansvar

Blockets samhällsansvar

Genom Blocket bidrar svenska folket till en positiv samhällsutveckling. Begagnathandeln skonar miljön från utsläpp och möjliggör en mer miljövänlig konsumtion. Bostäder som hyrs ut i andrahand lindrar bostadsbristen och rekryteringsannonserna bidrar till att drömjobb upptäcks och tillsätts. Tack för att du använder Blocket - tillsammans bidrar vi till ett hållbart samhälle.

Miljöcertifierat kontor

Blockets kontor är miljöcertifierat enligt Green building samt P-märkt. En av de innovativa lösningarna för vårt kontor är att det till viss del värms upp av överskottsenergi som 250 000 dagliga resenärer genererar när de rör sig inne på T-centralen.

Klimatkompensering

Vi tar de möten vi kan digitalt. Går inte det föredrar vi att resa med tåg. I de fall vi måste resa med flyg klimatkompenserar vi med FN-godkänd klimatkompensation som även är Gold Standard certifierad. Senaste kompensationsprojektet är Jilin Mali i Kina - en vindkraftspark med totalt 33 vindkraftturbiner.

Anställda <3 miljö

Alla anställda gör sitt för att minska Blockets miljöavtryck. Vi källsorterar, använder videosamtal för att minimera vårt resande, samt strävar efter att köpa in produkter och material från leverantörer som följer våra policies på miljöområdet.

Vind & vattenkraft

Förutom vårt kontor står även Blockets serverhallar för en del av vår energiförbrukning. Vi har både egen serverhall och använder oss av Amazon Web Services. För att minimera vår klimatpåverkan vår serverhall till 100 procent av el från förnyelsebara energikällor.

Förbättra arbetsmarknaden

Blocket Jobb är Sveriges största kommersiella jobbnätverk. Vårt mål är att svenska folket snabbt, smidigt och effektivt ska hitta jobb utan krångel.

Lindra bostadsbristen & trygg uthyrning

På Blocket hyrs det årligen ut cirka 100 000 andrahandsbostäder. Genom vår digitala plattform vill vi bidra till en effektivare och öppnare bostadsmarknad. Vi rapporterar löpande om prisläge och utbud. Vårt mål är att skapa en trygg och effektiv marknad för uthyrning av bostäder.

Personuppifter & Integritet

Genom Blockets policy för kundsäkerhet, integritetsfrågor och behandling av personuppgifter värnar vi om våra kunders och användares säkerhet och integritet. En hög nivå av skydd är mycket viktig för oss. Vid hantering, lagring och bearbetning av kunddata följs gällande lagar och bestämmelser. Under 2018 har vi uppdaterat alla våra processer enligt EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR).

Samarbeten för trygghet

Blocket samarbetar med en rad aktörer såsom Skatteverket, Polisen, Jordbruksverket, Tullverket och Djurskyddet för att främja säker handel och för att minska risken för brott, bedrägerier och att oseriös annonsering sker via våra tjänster.

Jämställdhet

Alla människor har lika värde oavsett kön. Jämställdhet är en självklarhet på Blocket, men inte alltid så lätt att uppnå. Vår ledningsgrupp består idag av fem kvinnor och två män, medan vissa avdelningar har en betydligt ojämnare fördelning, primärt bland våra utvecklare. Vi har årsvisa målsättningar per avdelning som vi följer upp på månadsvis. Kvinnor och män behandlas lika vid rekrytering, kompetens- och karriärutveckling, arbetsbelastning samt vid lönesättning.

Mångfald

Vår grundsyn är att alla människor har samma värde och ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. För att uppnå mångfald och jämlikhet har vi tydliga interna policies för vad som gäller på Blocket och hur överträdelser ska rapporteras. Blocket har en visselblåsarfunktion som en oberoende extern part tillhandahåller för anonym inrapportering.

Trygg, frisk och glad personal

Arbetsglädje, god fysisk och psykisk hälsa samt en inspirerande arbetsmiljö är grundförutsättningar för Blockets fortsatta framgångar. Genom vår personalhandbok tydliggör vi Blockets värdegrund, våra satsningar inom friskvård, och hur allt omkring oss på jobbet, både fysiskt och socialt, tillses. På Blocket finns bland annat skyddsombud, lokal facklig klubb och företagshälsovård.
Schibsted logo
Blocket är en del av Schibsted.
Schibsted ansvarar för hanteringen av din data på den här webbplatsen.Läs mer