Köpa häst
Kopa hast

Guide för dig som vill köpa häst

Det finns mycket att tänka på om man ska köpa sin första häst. Vi har samlat några tips, tankar och regler som kan vara bra att läsa igenom.

 • Börja med att ta dig en ordentlig funderare - har du tid och råd att ta hand om en häst under många år framöver?
 • Den häst du köper bör alltid genomgå en grundlig veterinärbesiktning, av en veterinär du som köpare bör välja, i anslutning till köpet.
 • Skriv alltid ett köpekontrakt när du köper häst.
 • Provrid om möjligt alltid den häst du är intresserade av vid fler än ett tillfälle.
 • Försäkra alltid din häst.
 • En häst har rätt att få sitt behov av social kontakt tillfredsställt, helst av annan häst. Med andra ord är det förbjudet att hålla häst som lever ensam utan sällskap av annat djur som kan tillgodose hästens sociala behov.
 • Tänk på att det enligt lag endast är hästar som är lämpade för utevistelse som får hållas som utegångshästar under årets kalla period. Under denna period ska utegångshästar dessutom ha tillgång till någon form av stall som erbjuder en ren, torr liggplats samt skydd mot väder och vind.
 • Det är inte tillåtet att använda taggtrådsstängsel till häst.
 • Det är lag på att en häst ska ha tillsyn minst en gång per dag och att den ska erbjudas vatten minst två gånger per dag om den inte har fri vattentillgång samt dagligen ges tillfredställande mängd foder.
 • Enligt lag ska en häst normalt dagligen få möjlighet att röra sig fritt i sina naturliga gångarter, i första hand ska detta ske utomhus.
 • Byggnader och utrymmen där hästar hålls ska uppfylla vissa måttbestämmelser. Var noga med att platsen hästen ska bo på lever upp till lagkraven.
 • Tänk på att din häst behöver vaccineras samt vid behov avmaskas.
 • Det är lag på att hästens hovar regelbundet ska ses över och vid behov verkas och förses med beslag.
 • Några saker du alltid bör ha till hands i närheten av din häst är bland annat bandagematerial, termometer, sax samt telefonnummer till veterinär i närheten (både dagtid, nattid och nödslakt).
 • Alla hästar ska enligt lag ha ett hästpass. Hästar som fått sitt pass efter 2009 ska också vara id-märkta.

Läs mer på Djurskyddets hemsida

Det är viktigt att du tar reda på vad som krävs av dig som ägare och vårdare innan du gör slag i saken och skaffar dig en häst. Bra vägledning och råd hittar du hos vår samarbetspartner Djurskyddet Sverige. Där hittar du råd som är anpassade till alla djurkategorier du hittar på Blocket.

Köp & sälj djur tryggt på Blocket

Schibsted logo
Blocket är en del av Schibsted.
Schibsted ansvarar för hanteringen av din data på den här webbplatsen.Läs mer