Så mycket får du ta betalt när du hyr ut i andrahand
hur mycket får jag ta betalt andrahand

Så mycket får du ta betalt när du hyr ut i andrahand

Funderar du på att hyra ut din lägenhet i andrahand? En viktig del av uthyrningen är att sätta rätt hyra, men vilken hyra som är rimlig att ta ut beror bland annat på om det är en hyres- eller bostadsrätt du hyr ut. Här får du reda på allt du behöver veta för att sätta rätt hyra

Du som hyr ut din lägenhet i andra hand kan inte helt själv bestämma vad du sätter för pris på andrahandshyran. Oavsett om det är en hyresrätt eller en bostadsrätt så måste hyran vara skälig. Vad det innebär räknar man ut på lite olika sätt.

Skälig hyra för hyresrätt

Om lägenheten hyrs ut omöblerad får du inte ta ut en högre hyra än den du själv betalar. Är lägenheten möblerad kan du ta ut en extra summa som ersättning för att hyresgästen får använda dina möbler. Hur mycket extra du får ta ut beror på hur mycket möbler som ingår i uthyrningen. Men du får inte lägga på mer än 15 procent på hyran. För driftskostnader såsom hushållsel, bredband och parkeringsplats gäller samma princip, du får ta ut samma summa från din hyresgäst som du själv betalar. Om du betalar 150 kronor i månaden för el så är det den summan du ska ta ut av din hyresgäst.

Skälig hyra för bostadsrätt

En rimlig hyra för en bostadsrätt är lite knepigare att räkna ut. Här ska du räkna in
  • hyra till bostadsrättsföreningen
  • driftskostnader (exempelvis el, bredband, vatten)
  • kapitalkostnader.
Hyra och driftskostnader har du förmodligen koll på, däremot kapitalkostnader är något du behöver räkna ut. Du gör det genom att utgå från en schablon av vad det kostar att ha kapital, det vill säga pengar, bundet i bostaden. Det är inte samma som att hyresgästen ska betala dina kostnader för amortering och ränta. Så här räknar du ut kapitalkostnaden:
  • Avkastningsräntan (ett par procent över riksbankens referensränta) gånger värdet på din bostad. Dela produkten på tolv för att få månadskostnaden.
Om avkastningsräntan är 2.5 procent och din bostad är värd två miljoner så blir alltså kapitalkostnaden ungefär 4167 kronor.
  • 0.023 (avkastningsränta) x 2.000.000 (värde bostad)/12 = 4167
Lägg till hyra och driftskostnader för att räkna ut den skäliga hyran.

Hyrestillägg för möbler och inredning

Hyr du ut din lägenhet möblerad kan du ta ut extra hyra för att täcka kostnader för slitage. För en hyresrätt från påslaget får inte överstiga 15 procent av den hyra som du som förstahandshyresgäst betalar.

Vad händer om jag tar ut för hög hyra?

Om din hyresgäst tycker att du tar ut för hög hyra kan hen vända sig till hyresnämnden. Anser hyresnämnden att hyran är oskälig så blir du återbetalningsskyldig, men bara för hyror max två år bakåt i tiden. Hyresgästen kan då också ansöka om att få hyran sänkt för resten av hyrestiden. När det gäller bostadsrätter gäller andra regler. Den som hyrt en bostadsrätt kan inte få tillbaka pengar i efterhand, däremot kan man få sänkt hyra för tiden som är kvar.
Det går att ansöka om återbetalning på hyran max tre månader efter att hyresgästen flyttat ut.
Blocket är en del av Schibsted marketplaces.
Schibsted News Media AB och Schibsted ASA är ansvarig för dina data på denna sidan.Läs mer