Därför är elbilar bättre för miljön
Varfor elbil

Därför är elbilar bättre för miljön

Elbilar är bättre för miljön än bensin- och dieselbilar sett till bilens hela livslängd. Själva produktionen av en elbil är däremot sämre för miljön men det tas igen under körningen. Men hur lång tid det tar beror på vilken el bilen laddas med.

Det finns flera anledningar till varför du skulle vilja ha en elbil. Bland fördelarna kan det nämnas att de är tystare, billigare i driften och ofta snabbare i accelerationen än en bil som körs på bensin eller diesel. Dock är den vanligaste anledningen till att välja elbil att de är bättre för miljön. Det är också vetenskapligt konstaterat att elbilar totalt sett ger en mindre miljöpåverkan jämfört med fossilbilar.

Elbilar sämre för miljön att producera

Det här är ett hett debatterat ämne. Vissa menar att elbilen inte alls är bättre för miljön och hänvisar ofta till produktionen av en elbil. I regel har en elbil högre koldioxidutsläpp än bensin- eller dieselbilar under produktionen. Det beror särskilt på produktionen av batteriet som finns i elbilen, som ofta beskrivs som en “klimatbov”. Men för att helt förstå en bils miljöpåverkan brukar man kolla på det hela ur ett livscykelperspektiv, ibland kallat “från vagga till grav”. En elbil bidrar till mer utsläpp under produktionen men både användandet och återvinningen är bättre för miljön. Dessutom går utvecklingen ständigt framåt när det kommer till nya tekniker som ska göra elbilar ännu bättre för miljön inom alla steg i bilens livscykel. I nuläget är elbilar inte miljövänliga, utan snarare ett bättre alternativ för miljön.

Så bra är elbilar för miljön

Tyvärr är det svårt att ge ett exakt svar på hur stor miljöpåverkan elbilar har på vår miljö. Det beror faktiskt mycket på hur elen som bilen laddas med är framställd. I Sverige har vi ett elsystem med låga utsläpp jämfört med många andra länder i världen. Här ger alltså elbilen låga utsläpp när den laddas med el. Det går också att väga in andra saker, som var de olika delarna har tillverkats – inte minst batteriet. Men enkelt sammanfattat är elbilen ett bättre alternativ för miljöns skull och skillnaderna blir bara större ju “renare” energin är som den laddas med. Det har gjorts många studier om detta och beräkningarna brukar säga att en elbil “tar ifatt” en bensinbil när det kommer till utsläpp någon gång efter 3 500 mil till 13 000 mils körning, beroende på om elen kommer från hållbara energikällor eller inte.
Schibsted logo
Blocket är en del av Schibsted.
Schibsted ansvarar för hanteringen av din data på den här webbplatsen.Läs mer