Annonseringsregler

Regler för annonsering

Blockets regler för annonsering som följer av denna sida är endast exemplifierande och ska inte förväntas vara kompletta eller uttömmande. Blocket har omfattande interna policyer för vad som är tillåtet att annonsera och inte, som ständigt uppdateras. I dessa regler för annonsering har vi försökt att beskriva de delar som vi anser är viktigast för dig att känna till. Du ansvarar själv för att den information som du lägger in i annonser inte strider mot gällande lagar och regler. Tänk på att du alltid är personligen ansvarig för innehållet i din annons.

Privat- eller företagsannonsering

På Blocket kan du annonsera som privatperson eller företag. Andra användare kan se om en annons publicerats av en privatperson eller ett företag vilket får betydelse då konsumentskyddande lagar och regler inte gäller vid köp från privatperson. Ett företag har inte rätt att annonsera som privatperson på Blocket och Blocket förbehåller sig rätten att avgöra när en annons är företagsliknande och därför bör publiceras som en företagsannons. Blocket tar bland annat hänsyn till följande kriterier för att värdera om en annons bör anses som företagsannons:
 • Annonsören säljer många varor av samma eller liknande sort under en viss period;
 • Annonsören är en juridisk person som bedriver verksamhet inom ett område som hänger samman med de varor som säljs;
 • Annonsören säljer varor med avdragbar moms;
 • Annonsören hänvisar till sin butik, öppettider, prisinformation eller liknande;
 • Annonsören agerar på annat sätt som tyder på att denne egentligen agerar som företag.
Företagsannonsörer åtar sig att följa konsumentskyddande lagar (bland annat konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen och prisinformationslagen) och Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.
Bil- & Motorcykelhandlare måste ha ett avtal för fordonshandlare med Blocket för att publicera radannonser under säljes. Köpesannonser kan dock annonseras direkt via Webbplatsen.

Språk

Endast annonser på svenska, danska, norska eller engelska tillåts. Företagsannonsering ska dock alltid ske på svenska.

Inte ren marknadsföring

Det är endast tillåtet att annonsera om försäljning, uthyrning, byten, gåvor, bortskänkes samt tjänster och efterlysningar. Annonstexten ska användas till att beskriva den specifika varan eller tjänsten som erbjuds i annonsen. Övrig information, såsom beskrivning av en verksamhet eller ett generellt utbud, tillåts inte i annonstexten. Företag med butik har möjlighet att presentera sin verksamhet på sin butikssida (se under rubriken "Butik på Blocket"). Efterlysningar får endast göras av stulna eller borttappade varor eller djur. Om du vill göra en efterlysning av en vara som du vill köpa ska sådan annons publiceras under relevant köpes-kategori.

Beskrivning

Annonsrubriken måste beskriva varan eller tjänsten, inga företagsnamn eller länkningar får förekomma i rubriken. Inga onödiga tecken får användas i rubriken. Varan eller tjänsten måste beskrivas i annonstexten, det är inte tillåtet att endast länka till en annan sida. Annonstexter får inte kopieras från andra annonser, dessa kan vara skyddade av upphovsrätt och/eller andra lagar. Det är inte tillåtet att använda sig av sådana sökord i annonstexten som gör att användare får felaktiga annonsträffar eller som innebär otillåten användning av annans varumärke. Säljer du exempelvis en Volvo får du inte skriva andra bilmärken eller modeller, så som exempelvis BMW eller Mercedes. Notera att det inte är tillåtet för företagsannonsörer att friskriva sig från felskrivningar eller att ange att varan säljs i befintligt skick i annonstexten då detta inte är tillåtet enligt lag.

Bytesförslag

Vi tillåter inte att man skriver ut bytesförslag i annonstexten. Anledningen till detta är att när användare söker på sajten efter en vara, som även stämmer överens med ett av dina bytesförslag, så dyker din annons upp trots att annonsen inte innehåller den varan. Vi vill att det ska bli så enkelt som möjligt för användare att hitta det de söker på sajten utan att få missvisande sökträffar. Självfallet får du skriva att du kan tänka dig byte i annonstexten och sedan komma överens med intressenten om vad du kan tänka dig att byta till i dialog med denne.

Inga dubbletter

Det är inte tillåtet att lägga in annonser om samma vara eller tjänst mer än en gång samtidigt. Radera den gamla annonsen först innan du lägger in den nya.
Endast företag som har butik hos Blocket får lägga in annonser om samma vara eller tjänst i flera län.
Företag har inte rätt att lägga in annonser med samma vara eller tjänst i mer än en kategori.

Ändring av vara eller tjänst i annons

Det är inte tillåtet att byta ut eller lägga till en vara/tjänst vid ändring eller förnyelse av annonsen.

Ta bort annons

När du annonserar på Blocket åtar du dig att ta bort eller dölja annonsen när syftet med annonseringen är uppfyllt. Det vill säga när varan eller tjänsten har blivit såld.

Ovederhäftiga/Orealistiska erbjudanden

Det är inte tillåtet att annonsera om orealistiska erbjudanden. Blocket förbehåller sig rätten att neka eller avbryta publicering av annonser som enligt Blockets bedömning är oseriösa eller orealistiska.

Kategorisering

Annonsen ska läggas i den kategori som bäst beskriver din vara eller tjänst (annonsen flyttas till rätt kategori när den granskas). Det är inte tillåtet att blanda varor och/eller tjänster i samma annons om de inte hör till samma kategori. De olika varorna/tjänsterna måste i sådant fall delas upp i flera annonser. Säljannonser ska placeras i kategorin "Säljes" och köpannonser i kategorin "Köpes".
Uthyres, önskar hyra och bytes finns som val på vissa kategorier, saknas det ska uthyresannonser placeras i kategorin "Säljes" och önskar hyra i kategorin "Köpes".
Bytesannonser placeras i kategorin "Säljes" om varan kategoriseras efter din produkt och i kategorin "Köpes" om varan kategoriseras efter varan du söker.
Efterlysningar av stulna eller borttappade varor eller djur ska placeras i kategorin Efterlysningar.

Tjänster

Annonserade tjänster måste följa de lagar och föreskrifter som gäller för respektive bransch. När du annonserar om tjänster måste du därför intyga att du följer dessa (exempelvis avseende Trafiktillstånd, F-skatt och ansvarsförsäkringar). Detta kan komma att kontrolleras av Blocket i samarbete med branschorganisationer.

Endast ett motorfordon eller bostad per annons

Det är inte tillåtet att lägga in mer än ett motorfordon eller en bostad per annons med undantag för om dessa ska bytas (t.ex. 2 mot 1).

Uthyrning av lägenhet

Vid annonsering under ”Lägenheter uthyres” får annonsören inte ta ut förskottshyra eller deposition innan lägenheten är visad och avtal tecknats. Blocket förbehåller sig rätten att refusera annonser där det framkommit att detta inte följs.

Kläder & Skor / Barnkläder & Skor

I dessa kategorier måste dina klädesplagg stämma överens med klädtypen du valt i annonsformuläret. Som privatperson kan du annonsera obegränsat med plagg eller skor. Företag kan annonsera ett plagg per annons och kan ange alla storlekar som plagget finns tillgängligt i. Pälsar och andra produkter från djur som i CITES listning anses sårbara, t.ex. varg och leopard, kräver tillstånd från Jordbruksverket. Om sådant tillstånd finns, bör detta framgå i annonstexten. Olaglig annonsering av sådana produkter kan leda till fängelse eller böter för annonsören.

Regler för djur

Blocket har restriktioner mot försäljning eller överlåtande av vissa djur. Varghybrider, till exempel, är inte tillåtna. I enlighet med Djurskyddslagen och i samarbete med Djurskyddet Sverige och SVERAK gäller även nedan villkor för annonsering i kategorin djur.
Att bli djurägare är ett stort ansvar och ska inte vara en ogenomtänkt impulshandling. Därför har Blocket tillsammans med Djurskyddet i Sverige beslutat att inte tillåta annonser där djuret skänks bort.
Lägsta priserna i djurkategorin återspeglar den kostnad som är förenlig med ett ansvarsfullt djurägande och angivet lägsta pris är till för att förhindra ogenomtänkta köp och att motverka djurplågeri.
 • Katt minst 500 kr.
 • Hund minst 1000 kr.
 • Kanin minst 100 kr.
 • Råtta, hamster och marsvin, minst 100 kr.
 • Reptil, minst 100 kr.
 • Fågel, minst 100 kr.
 • Lantbruksdjur (däggdjur), minst 100 kr.
 • Lantbruksdjur (fågel), minst 50 kr.
 • Fiskar och leddjur/insekter, minst 25 kr.
Djurens ålder (när djuret tidigast kan levereras) vid försäljningen ska framgå i annonsen.
 • Katter måste vara minst 12 veckor gamla.
 • Hundar måste vara minst 8 veckor gamla.
 • Kaniner måste vara minst 7 veckor gamla.
På förfrågan måste en annonsör som annonserat hund eller katt kunna ange hundens eller kattens registreringsnummer från Jordbruksverket. I de fall registrering inte hunnit ske, måste valpen eller kattungens mammas registreringsnummer kunna anges.
Annonsering av rovdjur och/eller zoologiska djur och/eller uppstoppade sådana djur, till exempel varg, rovfåglar, leopard, m.fl. kan kräva intyg som påvisar att annonseringen är laglig. Det är viktigt att du som annonsör har kontrollerat vad som gäller för din specifika vara/produkt. Du kan läsa mer hos Jordbruksverket.
Olaglig annonsering kan leda till böter eller fängelse för annonsören.

Spelautomater

Vid försäljning av spelautomater måste det framgå i annonsen att innehav eller uppställning av spelautomaten kan kräva tillstånd från Spelinspektionen.

Vapen

Vid försäljning av licenspliktigt vapen måste det framgå i annonstexten att vapnet kräver licens.
Replikor är inte tillåtna (gäller inte replikor föreställande vapen framtagna innan 1896). Luftpistoler, kolsyrevapen eller andra föremål som liknar ”riktiga” vapen tillverkade efter 1896 är inte heller tillåtna att annonsera.
Notera att det finns vissa begränsningar i vilken information som kan visas avseende annonser i denna kategori i app och att vi därför kan komma att hänvisa till webbläsare för fullständig information om annons.

Piratkopior och förfalskningar

Det är inte tillåtet att annonsera piratkopior och förfalskningar av t.ex. märkesprodukter, CD/DVD, programkort eller dator/TV-spelsprogramvara. När du säljer märkesprodukter måste du därför intyga att varan är original. Olaglig annonsering kan leda till straffansvar för annonsören.

Olagliga varor

Varor som inte är tillåtna att sälja enligt svensk lag får inte annonseras. Här följer några exempel på olagliga varor. Denna lista ska endast anses som exemplifierande och inte uttömmande.
 • Alkohol, narkotika, tobak
 • Olagliga vapen (t.ex. automatvapen, stiletter, batonger)
 • Läkemedel
 • Produkter för trådlös överföring på 1,2-GHz-bandet
 • Vissa kemiska preparat (t.ex. kvicksilver)
 • Sprängämnesprekursorer (se mer information nedan)
 • Människodelar
 • Hittelön eller ersättning för anskaffande av bostad
 • Laservarnare
 • Aktier (affärsöverlåtelser tillåtna)
 • Förfalskade mynt och sedlar

Otillåtna varor och tjänster

Blocket har restriktioner mot vissa typer av varor och tjänster som inte får annonseras. Här följer några exempel på otillåtna varor och tjänster. Denna lista ska endast anses som exemplifierande och inte uttömmande.
Varor
 • Hälso eller skönhetspreparat (parfymer undantaget)
 • Osmakliga vapen
 • Begagnade underkläder eller badkläder för vuxna

 • Registreringspapper
 • Parkeringstillstånd
 • Linser (när dessa säljs av privatperson)
 • Pornografi och sexleksaker
 • E-postadresser
 • Medlemskap på hemsidor
 • Telefonnummer (dock får abonnemang överlåtas i samband med telefonförsäljning)
 • Egna radio- eller TV-inspelningar
 • Stötande propaganda (samlarföremål från andra världskriget är dock som regel tillåtet)
 • Franchiseverksamheter (undantaget Blocket Jobb)
 • Produkter för att låsa upp mobiltelefoner
 • Replikor av vapen tillverkade efter 1896.
 • Vissa matvaror (t.ex. Störkaviar)
 • Produkter som är avsedda för att undvika/försvåra uttagande av trängselskatt
 • Laserpekare som överstiger 5 mW och samtliga laserpekare med grön laser
 • Affärsöverlåtelser av företag eller verksamheter utanför Norden.
Tjänster
 • Barnpassning (tillfälligt såväl som långvarigt, t.ex. dagmamma)
 • Mäklartjänster
 • SMS-tjänster
 • Söka anställning
 • Massage (när denna tjänst utförs av privatperson)
 • Tatuering (när denna tjänst utförs av privatperson)

Sprängämnesprekursorer

Det är inte tillåtet att annonsera ämnen, produkter eller blandningar som kan missbrukas för olaglig tillverkning av sprängämnen. Läs mer och se listan över ämnen som inte får säljas här.

Stötande och kränkande innehåll

Annonser vars innehåll kan verka stötande eller kränkande för folkgrupper och/eller enskilda individer godkänns inte. Bilder av kränkande karaktär tillåts inte.

Underkläder och badkläder

Bilder med människor eller verklighetstrogna modeller som visar underkläder eller baddräkter är inte tillåtet.

Länkar och hänvisningar

Endast annonsörer med butik på Blocket har möjlighet att ha klickbara länkar med i annonsen (se under rubriken "Butik på Blocket"). Länkar och hänvisningar i annonser ska vara relevanta för varan eller tjänsten du annonserar om. Samma regler gäller för länkarna som för annonsen i övrigt, d.v.s. du som användare kan komma att ansvara för innehållet på den webbsida du länkar till. Vidare är det inte tillåtet att länka eller referera till en annan annons- eller auktionswebbplats. Det är inte tillåtet att länka eller hänvisa till sidor där relevant information är dold bakom medlemskap eller på annat vis är lösenordsskyddad.

Bilder

Bilder ska vara relevanta för varan eller tjänsten du annonserar om och får inte innehålla övrig text, företagsnamn, logotyper, URL:er eller andra grafiska tillägg som kan tolkas som generell företagsmarknadsföring. Det är inte heller tillåtet att systematiskt använda ramar eller andra grafiska effekter i annonsens bild(er) som medför att annonsen framhävs på bekostnad av andra annonser i listningsvyn. För fordon måste bilden föreställa fordonet i annonsen och samma bild får inte användas i mer än en annons samtidigt. Det är inte tillåtet att ta bilder från andra annonser utan annonsörens medgivande. Dessa kan vara skyddade under upphovsrättslagen. Avseende bilder och annat innehåll i annonser, se även information under punkten Användargenererat innehåll i Användarvillkoren. Däri anges bland annat att Användargenererat innehåll överlåts till Blocket varvid Blocket får rätt att fritt förfoga över innehållet.

Logotyper

Det är inte tillåtet att använda annans logotyp i en annons (oavsett om logotypen är del av en bild) utöver sådan logotyp som finns på den vara som annonseras. Företagslogotyper får inte användas som bilder med undantag för annonserna i kategorierna för Tjänster, eller om det är själva företaget du säljer.

Deklaration av försäljning

Inkomsten från enstaka försäljningar, t.ex. möbler, hemelektronik och prydnadsföremål, ska tas upp i inkomstdeklarationen om den totala vinsten överstiger 50 000 kronor. Om du säljer varor regelbundet kan du behöva redovisa inkomsten i deklarationen oavsett om du har tjänat mycket eller lite pengar. Du redovisar inkomsterna som hobbyverksamhet eller som näringsverksamhet, beroende på verksamhetens syfte och hur stor omfattning den har. Läs mer hos Skatteverket.

Tilläggsvillkor för klippkort

Klippkortet kan laddas med vissa givna summor som sedan används för betalning vid annonsering.
Endast för annonsörer med butiker Klippkortet gäller endast för annonsörer med butik på Blocket. För att kunna utnyttja klippkortet för betalning av annonser måste butiken vara betald och aktiverad.
Betalning och godkännande av villkor Betalning av klippkortet sker direkt på Webbplatsen med kontokort. Genom betalning av den summa som du har valt godkänner du dessa "Tilläggsvillkor för klippkort".
Giltighetstid Klippkortet gäller under två (2) år räknat från datumet då det fylldes på genom inbetalning av den valda summan eller senast användes för betalning. Ingen återbetalning sker av innestående medel som inte förbrukats före giltighetstidens utgång.
Klippkortet kan inte bytas in mot kontanter eller på annat sätt helt eller delvis återköpas.
Endast för radannonsering Klippkortet kan endast användas för betalning av radannonsering på Webbplatsen, innefattande t.ex. ändring eller förnyelse av annonsen och extrabilder. Klippkortet kan inte användas för någon annan typ av annonsering eller tjänst såsom bannerannonsering, betalning av butik eller begagnatförsäkring.
Ränta
Det utgår ingen ränta på innestående medel.
Saldo
Om du vill veta giltighetstiden eller hur mycket pengar som finns på ditt Klippkort kan du kontrollera detta genom att kontakta kundservice eller genom att logga in i din butik.
Schibsted logo
Blocket är en del av Schibsted.
Schibsted ansvarar för hanteringen av din data på den här webbplatsen.Läs mer