Köpa tjänster tryggt
Kopa tjanster tryggt

Trygga tips för att köpa tjänster

Se till att du har rätt skydd när du köper en tjänst av ett företag eller privatperson.

Blockets regler

Blocket har vissa regler för de som annonserar sina tjänster. Reglerna finns för din trygghet som köpare av tjänsten.
  • Alla tjänsteannonsörer har intygat att de betalar skatt, följer gällande lagar och föreskrifter samt utför erbjudna tjänster fackmässigt.
  • Annonsörer som utför transporttjänster har även intygat att de innehar ett trafiktillstånd utfärdat av länsstyrelsen.

Tänk på

  • Ett felaktigt utfört svartjobb som medför skada på din bostad kan påverka dina möjligheter till försäkringsersättning.
  • Begär alltid kvitto vid betalning för utförd tjänst.

Tips vid köp av tjänst av företag

Tips vid privatköp

Köper du en tjänst av en privatperson gäller andra regler än om du köper av en handlare. Vid ett privatköp har du inte samma skydd som när du köper tjänsten av ett företag. Om det uppstår en tvist gäller köplagen. Läs om köplagen på riksdagen.se.
Tänk också på att du själv ofta är skyldig att lämna kontrolluppgifter och betala sociala avgifter om du köper tjänster av en privatperson. Läs gärna Skatteverkets regler gällande detta.

Köp & sälj tjänster tryggt på Blocket

Blocket är en del av Schibsted marketplaces.
Schibsted News Media AB och Schibsted ASA är ansvarig för dina data på denna sidan.Läs mer