Vagnsteknik i Karlshamn AB
Vagnsspecialisten i Sverige
Ett företag I STÄNDIG utveckling. Vårt mål är att bygga maskiner med styrka, lång livslängd och högt andrahandsvärde, utöver den utrustning som idag finns tillgänglig på marknaden. Resultatet av detta tillvägagångssätt är leveranser av kostnadseffektiva kund-, transport- och hanteringslösningar med det bästa inom modern teknik och modern design - i kombination med smarta idéer som ger värde till dig som kund! K-vagnen är ett företag i ständig utveckling. Genom att bibehålla den goda kontakten med både kunder och leverantörer och att erbjuda rikstäckande eftermarknad och service, är K-vagnen en långsiktig samarbetspartner för våra kunder.
Annonser i butiken
51 annonser
140  av totalt 51 annonser