Mobilsurfare - gå hit istället! mobil.blocket.se
gård Brände

ROBERTSFORS NYSÄTRA-BRÄNDE 28:1 / 10:1

Skogsfastighet i Brände - Robertsfors kommun. Fastigheten består av fem skiften som ligger i närområdet till varandra. Arealen uppgår till ca 91 ha varav ca 72 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd på drygt 7100 m³sk och en bonitet på 3,9 m³sk/ha/år. Fastigheten är talldominerad och består till 67% av tallskog följt av 25% gran- och 8% lövskog. Fastigheten har bra arrondering med tyngdpunkt på S1/S2 -skog samt på yngre gallringsskog.

- Mycket fin tillväxtfastighet men bra bonitet.
- Ca 3 300 m3sk S1/S2 - skog.
- På fastigheten Nysätra-Brände 10:1 finns ett äldre torp med tillhörande nyttjanderättsavtal.
- God tillgänglighet via vägar i gott skick.
- Möjlighet till jakt. Fastigheten ingår i dagsläget i Brände jaktklubb.

Se fullständig beskrivning i bifogad skogsbruksplan.

Anmäl intresse till mäklare Fredrik Norlin, senast 31/10 -19 kl 17:00, detta till E-post; fredrik.norlin@lrfkonsult.se alt. telefon; 073-66 00 511.
(Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.)

Läs mer om objektet hos mäklaren

Välkommen på visning

  • Kontakta mäklaren för visningstider

Ansvarig mäklare

Fredrik Norlin
LRF Konsult Umeå
073-660 05 11

Kontakta mäklaren

Inloggning krävs