Nilsson mark & sprängentreprenad erbjuder riktig vibrationsfri sten och bergspräckning till skillnad från stenspräckning med simplex som kräver besiktning och vibrationsmätning.
Ett hål borras i berget och en hydraulisk kil pressar isär berget omgående, tyst och helt vibrationsfritt.
Inga mattor, inga smällar som stör och oroar grannarna. Med denna metod kan vi spräcka berget ända intill husgrunder utan risker.

Vi utför även markarbeten såsom schaktning för pool, husgrunder, garage, dräneringsjobb, rivning av betong, avlopp och tomtplanering.

Behöver ni spränga traditionellt med dynamit så har vi även den behörigheten.

Vi borrar med borrvagn med dammsugare så vi dammar inte ned omgivningen vilket kan medföra saneringskostnader när man använder handhållen bergborr.
Vår 6 tons grävare tar hand om schaktmassor och losshållet berg och vi ordnar även bortforslingen själva med lastbil.
Spara

Logga in för att spara annonsen

Logga in

Företagslogotyp

Nilsson mark & sprängentreprenad