Ny inkommet::: gråa råkilade trappsteg,den taturliga klovytan på stenen.
Mått:100x35x15cm pris 700kr per löpmeter.
Ställer man dom på högkant så kan man använda dom som en lägre mur typ istället för slipers.
Annars mycket vacker naturlig sten passande i solitära trappor i trädgårn mm