Förhöjd värmeisolering uppnås genom att placera särskilda isoleringsinsatser
i mittkammaren som kombinerar aluminiumprofiler med värmebarriärer. Dessa insatser kan reducera värmeflödet genom kammaren tack vare deras låga värmegenomgång. Den centrala placeringen av insatserna reducerar även konvektion och värmestrålning.

Liksom bassystemet kan fönster och dörrar av MB-SLIMLINE
systemet användas både separat och i aluminiumfasader som fyllningar i väggar med spröjsverks- och tvärslåsystem; de kan med fördel kombineras med ett system med förhöjd värmeisolering såsom MB-SR50N HI+

Profiler som används vid tillverkning av fönster MB-SLIMLINE finns tillgängliga med ett särskilt stort färgurval.
Systemet finns tillgängligt i alla RAL- och ATEC- kulörer och med trämönster.