Förar-Stol Typ:Profil-Classic-CLV

Tillverkningsnummer: CFM/P/S/
Uppställningsplats: Skara

Lite använd