Vi är störst i Sverige på begagnade industriugnar

Smältugnar Aluminium. både el och gas. Flera på lager.
Smältugn Magnesium.
Smältugnar Glas. Flera på lager.
Smältugn Lagermetall.

Säljer - Köper - Hyrut - Förmedlar alla typer av industriugnar

Se fler ugnar och filmer här:
www.industritorget.se/member-saleobject-list/?companyGuid=cc5502bd-a687-45e4-8061-854aac7af813