Ta tillvara den goda halmskörden och bygg en buffert med foder inför kommande foderkriser med ammoniakhalm. Ammoniakhalmen går utmärkt att överlagra och kräver ej lufttät lagring som exv ensilage.
Ammoniakbehandling är också ett säkert sätt att konservera fuktig halm.
Prisbilden är ca 50% jämfört med buffertlagring av rundbalsensilage.

Gå in på www.agronor.se för mer info ang uppläggning etc.