Blocket och hållbar konsumtion

Vi vill sprida kunskap om begagnathandelns enorma klimat- och miljönytta och inspirera alla att konsumera mer hållbart. Läs mer om varför begagnat är så bra och viktigt för en hållbar framtid.

4 av många miljöfördelar med begagnat på Blocket

Mindre växthusgaser

Mindre växthusgaser

Genom att vi förlänger livet på saker som redan producerats kan vi minska nyproduktion, användandet av förpackningar, transporter och avfall. Alla dessa delar står för utsläpp av växthusgaser. Tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet har vi räknat ut att tack vare svenska folkets Blockethandel kan totalt 0,8 miljoner ton växthusgasutsläpp undvikas. Detta motsvarar som om Sveriges vägtrafik stod stilla i över en månad.

Mindre plasttillverkning

Mindre plasttillverkning

Vissa saker vi köper innehåller plast såsom leksaker, heminredning och elektronik. Om vi väljer begagnat innebär det att ny plast inte behöver produceras - varken till varan eller dess förpackning. Tack vare svenska folkets begagnathandel på Blocket under 2017 kunde produktionen av cirka 22 000 ton plast undvikas. Mängden, som motsvarar den samlade vikten av två Kaknästorn, visar hur viktig begagnathandeln är för en hållbar framtid där vi hushåller med jordens begränsade resurser.

Hushållande av stål

Hushållande av stål

För att producera stål används idag främst järnmalm men också återvunnen skrot. Det är ett av samhällets mest återvunna material - och tur är det. Med en växande befolkning blir behovet av stål allt större. Men framställandet innebär stora mängder utsläpp av växthusgaser. Tack vare svenska folkets begagnathandel på Blocket under 2017 kunde nytillverkningen av 122 000 ton stål undvikas. Det motsvarar mängden stål som behövs för att lägga tågräls mellan Sveriges nordligaste och sydligaste spets.

Återbrukad aluminium

Återbrukad aluminium

Många produkter i svenska hem görs av alumunium, exempelvis kastruller, beslag, skidstavar och utemöbler. Olika fordon innehåller också denna metall - i plåt, motorer och fälgar. Aluminium är ett grundämne som finns i jordskorpan och processen att utvinna den är oerhört energikrävande. Svenska folkets begagnathandel på Blocket under 2017 innebar att produktionen av cirka 13 000 ton aluminium kunde undvikas. Det motsvarar samma mängd som 80% av de pantburkar som årligen återvinns i Sverige.