Byt el på din gamla lampa
💡 Blocket TV 💡
Så byter du el på din gamla lampa!
Har du köpt en lampa second hand, eller ärvt en från farmor men behöver rusta upp den? Så här gör du för att byta elen på din lampa.

Att byta el är inget vi rekommenderar till dig som inte har erfarenhet, känner du dig det minsta osäker så bör du överlåta arbetet till en reparatör.

För att byta ut elen på en lampa behöver du följande: skruvmejsel, tång, nya elkablar (jordade), ny kopplingslist, elkontakt, lampsockel. Dessutom behöver du en gnutta el-erfarenhet. Att grejja med el är inte helt riskfritt, så se till att ha koll på dina sladdar och ta det försiktigt. Gör man fel kan hela lampan i värsta fall bli strömförande, så läs instruktionerna noggrant!Steg ett: Ta isär lampan Ett bra tips är att ta bild på hur elen är kopplad innan du tar isär lampan. Fotot ka du sedan använda för att komma ihåg hur elen är kopplad. Ta sedan isär lampan och utvärdera vilka delar som är i tillräckligt gott skick för att behållas och vilka som bör bytas ut.

Steg två: Dags att skära till den nya sladden Utgå från lampans originalsladd när du skär till den nya sladden – men lägga på 10 cm, som behövs för att koppla elen. Skär bort tre centimeter av plasthöljet på sladdens ändar.

Steg tre: Förbered den nya kopplingsdosan Gamla lampor saknar ofta jordning. För att jorda lampan behövs tre kopplingar istället för två. Öppna upp kontakten och dra igenom sladden. Bra att tänka på är att innersladdarna har olika färger – se till att alltid koppla dessa rätt. Brun är ledaren och blå är nollan, grön/gul är jordningen. Koppla jordningen, ledaren och nollan så här.

Steg fyra: Öppna upp sockeln Ta innersladden och skruva fast jordningen i sockeln samt ledaren och nollan i lamphållaren. Ta den lösa sladdänden och trä den genom sladdhålet, skruva sedan i den nya lamphållaren. Dra sladden genom lampan.

Steg fem: Klipp till den nya kopplingslister Du behöver tre spår: en för jordning, en för ledaren och en för nollan. Skruva sedan fast kopplingslisten på samma ställe som den gamla satt. Skruva in sladdändarna från sockeln i varsitt spår.

Steg sex: Koppla ihop elen Ta fram elsladden. Kapa ledaren till rätt längd för lampknappen, behåll den kapade ledarsladden. Koppla in nollan och jordningen till nya kopplingsdosan. Ta sedan och koppla in den korta ledaren till lampknappen. Blotta trådningen i den korta ledarsladden i bägge ändarna ca 3-4 mm. Koppla in ledaren till lampknappen och sedan till kopplingsdosan.Steg sju: Ta sedan och koppla in den korta ledaren till lampknappen. Blotta trådningen i den korta ledarsladden i bägge ändarna ca 3-4 mm. Koppla in ledaren till lampknappen och sedan till kopplingsdosan. Skruva tillbaka bottenplattan och rengör lampan, och så var det klart!Mer Blocket TV

Schibsted logo
Blocket är en del av Schibsted.
Schibsted ansvarar för hanteringen av din data på den här webbplatsen.Läs mer