NYHET!
Marknadens mest effektiva solfångare VETO Solar - nu utrustade med integrerat överhettningsskydd.
En ny smart heat-pipe - säg adjö till en överhettad solanläggning!

Lösa delar eller kompletta solpaket.
Tack vare egen direktimport kan vi erbjuda marknadens effektivaste solfångare till riktigt bra pris.

PRISEXEMPEL:
Mellanpaket - till villan med ca 3-4 personer i familjen, för uppvärmning av t ex varmvatten, pool m.m.
Årsutbyte ca 2432 kWh i höjd Stockholm vid 50 grader C.

Pris exkl. moms: 17 520 SEK Pris inkl. moms: 21 900 SEK

Innehåll Mellanpaketet:
2 st. SHC12 solkollektor med CPC-reflektorer. Inbyggt överhettningsskydd i kollektorerna.
2 st. Takfäste universal
2 st. Ställning för solpanel
1 st. Pumpstation WS II
1 st. Controller SR618 C6
1 st. Expansionskärl 24 liter
15 m Isolerat dubbelrör DN 20 med signalkabel
15 st. Väggfäste för de isolerade dubbelrören
1 st. Avluftningsventil
1 st. Röravskärare
1 st. Backventil
1 st. Koningsverktyg
1 st. Montagesats med erforderliga kopplingar för anslutning av solfångare till pumpstation.

VETO SOLAR SOLFÅNGARE - MODELL
VETO Solar är en vakuumsolfångare heat-pipe av typen SHC. Dessa är utrustade med CPC-reflektorer.
Den unika kombinationen av heat-pipe och CPC-reflektorer innebär att solfångaren i det närmaste fördubblar solfångarens effektivitet.
Genom sin genomtänkta utformning kan solfångaren ta tillvara på nästan all solinstrålning, till och med den diffusa stålningen under molniga dagar. Det innebär att en stor del av värme- och tappvattenbehovet kan täckas av solenergi under en stor del av året även under sen höst och tidig vår.

UNIK NYHET - INBYGGT ÖVERHETTNINGSSKYDD - FUNKTION:
Genom en mekanism som sätter en gräns för hur varm heat-pipen får bli, kan man reglera den maximala temperaturen som anläggningen ska få gå upp till utan att bli överhettad.

Heat pipens temperatur begränsas genom en bimetallfjäder som gör det möjligt att begränsa temperaturen till ca 100 ° C under begränsade perioder, för att undvika att hela solkretsen går in i övertemperatur.

Det ger förstås en jämnare temperatur och drift men framför allt kommer det att skydda pump och solfångare från påfrestningen av överhettning och därmed förlänga livslängden.

TESTADE OCH GODKÄNDA
VETO Solar solfångare är tillverkade för vårt nordiska klimat och testade och godkända enligt svenska regler. Godkända av SP och certifierade med solar Keymark.