Böcker till förskollärarprogrammet. Fint skick men kan förekomma enstaka överstrykningar. Finns att hämta i Bergsjö eller skickas. Köparen står då för frakt.

1. Likabehandling i förskola och skola. 120 kr.
2. Musikvetenskap för förskolan. 160 kr.
3. Barn i början-språkutveckling i förskoleåldern. 200 kr. SÅLD !
4. Göra naturvetenskap i förskolan-med fokus på kommunikation. 80 kr.
5. Konsten att lära barn estetik. 100 kr.
6. The language of art- inquiry-Based studio Practices in early Childhood settings. 110 kr.
7. Skapande barn-att arbeta med bild i förskolan. 100 kr.
8. Tanke, visa, språk - musisk pedagogik med barn. 100 kr.
9. Glittrig diamant dansar- små barn och språk didaktik. 100 kr. SÅLD!
10. Musik och språk- ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande. 160 kr.
11. Barn och naturvetenskap- att upptäcka, utforska, Lära i förskola och skola. 160 kr.
12. Alla talar om matte- redan i förskolan. 100 kr.
13. Aritmetik för lärare. 120 kr.
14. Inkluderande pedagogik- god praxis och goda praktiker. 170 kr.
15. När barn lär av varandra- samlärande i praktiken. 100 kr.
16. Att fånga lärandet- pedagogisk dokumentation med hjälp av olika medier. 160 kr.
17. Barns lärande- fokus i kvalitetsarbete. 110 kr.
18. Det tidiga språkbadet. 150 kr.
19. Barns rätt till rötter och fötter- berättande för samverkan i mångfaldens förskola. 60 kr.
20. Kamratkulturer i förskola-en lek på andras villkor. 100 kr.
21. Tidiga insatser och barns utbildningsvägar. 200 kr.
22. Lyssnandets pedagogik- etik och demokrati i pedagogiskt arbete. 140 kr.
23. "Gustav får visst sitta i tjejsoffan" - etik och genus i förskolebarn världar. 100 kr.
24. I denna vida värld- verser från många länder för barn och vuxna. 50 kr.
25. Anknytning i förskola- vikten av trygghet för lek och lärande. 180 kr.
26. Barns inflytande i förskolan - en fråga om demokrati. 100 kr.
27. Boken om pedagogerna. 140 kr.
28. Böcker inom och omkring oss. 150 kr.
29. Förskolans naturvetenskap i praktiken. 130 kr.
30. Utbildningsvetenskap för förskolan. 170 kr.
31. Handbok i kvalitativa metoder. 190 kr.
32. Samhällsvetenskapliga metoder. 270 kr.
33. Vetenskapsteori för lärarstudenter. 100 kr.
34. Att skriva examensarbete inom Utbildningsvetenskap. 150 kr.
35. Vetenskapsteori - en grundbok för pedagogiska ämnen. 150 kr.
36. Att skriva en bra uppsats. 200 kr. SÅLD!
37. Hallå, hur gör man?. 130 kr. SÅLD!
38. Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola. 170 kr.
39. Rapporter och uppsatser. 180 kr.
40. Kvantitativ metod från början. 140 kr
41. Observation och intervju i förskolan. 100 kr.
Spara

Logga in för att spara annonsen

Logga in