Skånegårdar AB
Skånegårdar AB har verkat vid förmedling av lantbruk sedan 1964.
Skånegårdar AB förmedlar slott, lant- och skogsbruk samt häst och livsstilsgårdar. Vi erbjuder fullständig service och våra mäklare har specialkompetens för förmedling av gårdar. Vår förmåga att fungera som problemlösare för skogs- och jordbrukssektorn har med åren utvecklats till att omfatta fler områden än fastighetsförmedling. Vi kan erbjuda en fullständig service inte bara när det gäller rådgivning utan även när det gäller direkta tjänster på ett flertal viktiga områden. Fastighetförmedling För en lyckad förmedling är det ytterst viktigt med noggrann och precis hantering av de faktorer som skapar mervärden och är specifika vid förmedling av en gård eller ett bolag. Skånegårdar AB behärskar arrende- och EU-lagstiftningen kring stödrätter, uppskovsregler och rationaliseringsförvärv väl och fastighetsbildningsfrågor, såsom avstyckningar och fastighetsregleringar tillhör våra dagliga arbetsuppgifter. Skånegårdar har kompetensen att hantera förmedling av bolag. Efterfrågan på skog och avkastningslantbruk i bolagsform har ökat markant de senaste åren. Värdering Behovet av att få en fastighet värderad kan uppstå av flera orsaker. Naturligtvis vid försäljning, men också vid generationsskifte, belåning, byte av bank, bodelning m.m. Till värderingen medföljer en utförlig beskrivning av fastigheten. Dagliga kontakter med fastighetsbranschen har gett oss god förmåga att utföra korrekta värderingar, som kan ligga till grund vid t.ex. belåning eller generationsskiften. Skånegårdar AB är godkänt hos samtliga storbanker och lokala banker i södra Sverige för värdering vid belåning.
11 annonser