Kalix Industrihotell AB
Välkommen till Kalix Industrihotell AB!
KIAB är ett kommunalt fastighetsbolag som ägs av Kalix Kommun. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Kalix kommun uppföra, köpa, sälja, äga och förvalta fastigheter. Ändamålet med bolagets verksamhet är att på affärsmässiga grunder främja näringsverksamheten i Kalix kommun genom att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och fastigheter.
Annonser i butiken
Inga annonser hittades i butiken.
Blocket är en del av Schibsted marketplaces.
Schibsted News Media AB och Schibsted ASA är ansvarig för dina data på denna sidan.Läs mer