Företagsförmedling Klaus Müller EFTR
Vi förmedlar cafe, restaurang och servicehandel med känsla, effektivitet och ansvar!
Välkommen till FöretagsFörmedling Klaus Müller Eftr! Vi är specialiserade på försäljning av företag inom café, restaurang, hotell, servicehandel och industribranscherna. Vår affärsidé är att förmedla bra affärer mellan säljare och köpare så båda parter blir nöjda. Vi har finansiella, juridiska, försäkringsmässiga och administrativa kunskapsresurser knutna till företaget, detta borgar för att säljare och köpare kan lita på att en affärsöverlåtelse sker på bästa tänkbara sätt.
Annonser i butiken
24 annonser