BÅTERIK AB
Din Båtrådgivare
Välkommen till BÅTERIK AB BÅTERIK har varit aktiv Båtförmedlare de senaste 25 åren... Jag hjälper till med förmedling av Er båt. Under förmedlings tiden tar jag hand om visningar och provturer efter bokade tider, Ni nyttjar båten under tiden. Upprättar köpebrev samt står för lyftkostnader etc i samband med försäljningen, Hjälper till med finansiering och försäkringar. Ombesörjer även värdering av Er båt samt transporter. Innehar Fartygs och Maskinistbefälsexamen klass 8 vilket ger dig extra trygghet. Är ombud för de större försäkrings och finansbolagen. BÅTERIK har varit aktiv på sjön, har bland annat sysslat med nybåtsförsäljning, nybåtsleveranser, motor och seglingsleveranser runt om i världen, arrangerat båtmässor, kappseglingar, seglarskolor, ban och havskappseglare. BÅTERIK har sysslat med hytt och transportbåtar i över 35 år! BÅTERIK har aktivt förmedlat båtar i över 25 år! Välkommen att ta kontakt ! Både som Säljare och Köpare. Erik Mälstad BÅTERIK AB Din Globala Båtrådgivare Bx 1115 131 26 NACKA STRAND +46 707 59 45 45
Annonser i butiken
15 annonser