Gå direkt till innehållet
Inlagd: 21 jan. 21:37
Förskollärarprogrammet
150 kr
Beskrivning
Hur barn lär sig läsa och skriva, 2006- Caroline Liberg 170 kr Skriva- en metod för reflektion, 2010- Maria Hammarén 70 kr Ett år i ur och skur, 2014- Eva Änggård 150 kr Interkulturellt ledarskap- förändring i mångfald, 2012- Pirjo Lahdenperä 150 kr Att läsa och skriva i förskolan, 2016- Carina Fast- 250 kr Gustav får visst sitta i tjejsoffan!, 2015- Eva Johansson 250 kr Naturvetenskapens bärande idéer, 2016- Mats Areskoug m.fl. 300 kr Aspeflo om autism, 2010- Ulrika Aspeflo 200 kr Förskollärarkompetens i förändring, 2017- Sonja Sheridan m.fl 150 kr Kamratkulturer i förskolan- en lek på andras villkor, 2:a uppl.,2014- Annica Löfdahl 170 kr Arbetsgruppenspsykologi, 2009- Barbro Lennéer Axelson 100 kr Krispedagogik, 2008- Magne Raundalen 250 kr Kris och utveckling, 2011- Johan Cullberg 250 kr Relationskompetens, 2009- Jesper Juul 300 kr Barn och naturvetenskap, 2014- Ingela Elfström m.fl 300 kr Vägar till naturvetenskapens värld, 2015- Gustav Halldén m.fl 300 kr Hantera konflikter och förebygga våld, 2011- Karin Utas Carlsson 200 kr I lekens värld, 2011- Birgitta Knutsdotter Olofsson 150kr Sokratiska samtal i undervisningen, 2012- Ann S. Philgren 170kr Barns sociala samvaro, 2011- Borgunn Ytterhus 250 kr Ska boken skickas står ni för kostnaden (ca 50 kr beroende på vikt och storlek) Tvåspråkighet hos barn i Sverige Giesela Håkansson Upplaga 1: 12 (2003) 150 kr Estetiska lärprocesser Fredrik Lindstand & Staffan Selander(red.) Upplaga 1:1 (2009) 200 kr Barndomshistoria, Colin Heywood Upplaga 1:5 (2005) 300 kr Pedagogikens idéhistoria , Anders Burman 2014 300 kr Barn och sång- om rösten, sångerna och vägen dit, Gunnel Fagius (red.) 2007 300 kr Om undran inför livet Bo Dahlin, 2004 100 kr När barn lär av varandra- samlärande i praktiken Pia Williams 2006 200 kr Juridik för pedagoger Mare Erdis 2011 50 kr Barnboken i samhället Lena Kåreland 2013 180 kr Rörelse och experimenterande i små barns lärande Liselott Mariett Olsson 2014 300 kr Barn utvecklar sitt språk Louise Bjar, Caroline Liberg 2010 250 kr Språkande i förskolan och grundskolans tidigare år Åsa Wedin 2014 240 kr Den mångkulturella förskolan- motsägelser och möjligheter Johannes Lunneblad 2013 150 kr Utbildning, arbete, medborgarskap Aleksandra Ålund (red.) 2007 200 kr Det pedagogiska kulturarvet Sven Hartman 2015 250 kr Varför pedagogisk dokumentation? 2:a uppl. Hillevi Lenz Taguchi 180 kr
Säljes av
Susanne
Trygg affär
Betala aldrig i förskott och skicka aldrig varan innan du fått betalt