Gå direkt till innehållet
Inlagd: 30 okt. 12:20
Kurslitteratur säljes
Beskrivning
Kurslitteratur säljes. All litteratur är i mycket bra skick. Finns i Kumla men kan tas med till Örebro eller skickas, köparen står för frakten. * Madeleine Löwing och Wiggo Kilborn (2003) Huvudräkning - en inkörsport till matematiken. Studentlittertur. 150 kr * Britta Stensson (2006) Mellan raderna - strategier för en tolkande läsundervisning. Daidalos. 100 kr * Maria Jönsson och Anders Öhman (2015) Litteratur och läsning - litteraturdidaktikens nya möjligheter. Stundetlitteratur. 150 kr * Eva Wahlström (2011) Fria flickor före Pippi. Makadam. 100 kr * Thomas Jordan (2015) Konflikthantering i arbetslivet. Gleerups. 150 kr * Maaike Hajer och Theun Meestringa (2014) Språkinriktad undervisning. Hallgren & Fallgren. 150 kr * Tomas Englund, Eva Forsberg, Daniel Sundberg (red.) (2012) Vad räknas som kunskap? Läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola. Liber. 150 kr * Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg och Yvonne Wengström (2013) Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap. Natur&Kultur. 150 kr * Maria Andersson och Elina Druker (red.) (2008) Barnlitteraturanalyser. Studentlitteratur. 150 kr * Alan Bryman (2008) Samhällsvetenskapliga metoder. Liber. 250 kr * Monica Reichenberg (2014) Vägar till läsförståelse. Natur&Kultur. 200 kr * Lena Kåreland (red.) Modid och stark - eller ligga lågt. Natur&Kultur. 150 kr * Lena Wilhelmson och Marianne Döös (2016) Dialogkompetens för utveckling i arbetsliv och samhäll. Studentlitteratur. 100 kr * Lillemor R-M Hallberg och Ulrika Hallberg (2016) Mobbning och trakasserier i arbetslivet - en kunskapsöversikt. Studentlitteratur. 150 kr * Kerstin Auraldsson mfl (2013) Börja berätta - om sagor och berättande samt sagotips i olika genrer. BTJ Förlag 100 kr * Li Bennich-Björkman & Paula Blomqvist (red.) (2008) Mellan folkhem och Europa. Liber. 200 kr
Säljes av
Zara
Trygg affär
Betala aldrig i förskott och skicka aldrig varan innan du fått betalt