Gå direkt till innehållet
Inlagd: 18 okt. 09:05
Skogsfastigheter
Fakta
Area
321911
Gatuadress
Bondersbyn
Beskrivning
Fastigheten Kalix Bondersbyn 13:1 med en totalareal om 32,1911 ha, varav ca 27 ha produktiv skogsmark. Jakträtt ingår. samt Fastigheten Kalix Kosjärv 1:73 med en total areal om 5,89 ha, varav ca 4 ha produktiv skogsmark. Jakträtt ingår. Skogsbruksplan finns, upprättad 2019, planen omfattar dock flera fastigheter än ovan nämnda. Handlingar kan rekvireras från Redovisningsbyrån REKO per telefon eller mail. Skriftliga anbud på respektive fastighet emotses senast 2 december 2019 till Redovisningsbyrån REKO HB, Centralgatan 11, 952 34 Kalix. Säljaren förbehåller sig rätt att fritt godta eller förkasta inkomna anbud.
Säljes av
Redovisningsbyrån REKO HB
Trygg affär
Betala aldrig i förskott och skicka aldrig varan innan du fått betalt