Gå direkt till innehållet
Inlagd: 23 feb. 10:45

MISON Skyddsgaser

999 kr
Beskrivning
MISON skyddsgaser - skyddar svetsaren och svetsen. Skyddsgaser har i huvudsak utvecklats för att skydda svetsen. Utvecklingen av dessa och optimering av svetsprocessen har dessvärre gjort att mängden ozon som bildas vid svetsningen ökar. AGA har utvecklat MISON® skyddsgaser för att hålla nere ozonhalterna samtidigt som man får bästa möjliga resultat. Ozon är en starkt oxiderande gas. EEA (European Environmental Agency), ett miljöorgan inom EU, hävdar att ozon är en hälsofara. Man anger att typiska symptom vid korttidsexponering för ozon är irritation i ögon och svalg, hosta, inflammation i lungor och andningssvårigheter. Enligt EEA återhämtar sig kroppen snabbt efter exponering av för höga ozonhalter men vid upprepad exponering kan bestående skador uppstå på lungvävnaden. Det hygieniska nivågränsvärdet (den högsta godtagbara genomsnittshalten av ett ämne i inandningsluften under en arbetsdag) är så lågt som 0,1 ppm eller 0,00001 %. Redan halter under gränsvärdet kan ge symptom hos känsliga personer, t.ex. astmatiker. Så fungerar MISON skyddsgaser Gemensamt för MISON är att de innehåller en noga avvägd tillsats av kvävemonoxid som mycket lätt reagerar med ozon och bildar syrgas och kvävedioxid. MISON angriper problemet direkt vid källan, det vill säga att ozonet försvinner i samma stund det bildas. Mer än tjugo års erfarenhet har visat att svetsarens arbetsmiljö förbättras avsevärt om man effektivt lyckas reducera ozonhalten vid svetsning. Oberoende undersökningar har visat att MISON fungerar i praktiken och verkligen sänker ozonhalten i andningszonen. MISON skyddsgaser är ett exempel på hur man kan uppnå en renare och bättre arbetsmiljö utan att göra avkall på vare sig produktivitet eller kvalitet. En förbättrad arbetsmiljö kan också leda till ökad produktivitet pga mindre antal kortpauser, och eventuell frånvaro från arbetet på grund av sjukdom eller skada. MISON är en unik produkt på marknaden. Ring oss eller besök vår butik för mer info. Hos oss kan du både skapa hyreskontrakt på flaskor eller köpa Unicyl-flaskor över disk. Sätt alltid din egen hälsa först!
Säljes av
Kalix Svets & Maskinindustri AB
Kalix Svets & Maskinindustri ABBesök vår butikssidabutik.kalixsvets-maskin.com
Trygg affär
Betala aldrig i förskott och skicka aldrig produkten innan du fått betalt.
Kalix Svets & Maskinindustri AB
Butiken på hörnet - Er lokala leverantör av svets-, gas- och industriförnödenheter! För beställning besök vår webbutik butik.kalixsvets-maskin.com, maila oss, ring oss på 0923-12510 eller besök vår butik på Vintervägen 27 i Kalix. (Mittemot veterinären\betongstation)
Mer information hittar du på http://butik.kalixsvets-maskin.com

Fler annonser från Kalix Svets & Maskinindustri AB

Schibsted logo
Blocket är en del av Schibsted.
Schibsted ansvarar för hanteringen av din data på den här webbplatsen.Läs mer