Gå direkt till innehållet
Inlagd: 21 jan. 00:00
Grustäkt Luleå
Fakta
Gatuadress
Persön 21:18
Beskrivning
Fastigheten Luleå Persön 21:18 består av 28 ha mark. På denna fastighet ligger en täkt. Täkttillstånd finns fram till år 2037 och med det följer rätt att bryta 4 500 000 ton, uppställning av drift, kross och sorteringsverk, asfaltverk och oljegrusverk samt lagring av avfall av jord och schaktmassor. I dagsläget har inte brukning enligt detta tillstånd påbörjats då brytning sker via ett tidigare tillstånd. Om man tar detta tillstånd i bruk så upphör tidigare tillstånd att gälla och aktuellt tillstånd börjar att gälla. Fastigheten består av totalt 28 ha i tre skiften, hela fastigheten säljs. Tillståndet för täktverksamhet finns på företaget Persö Frakt AB. Med försäljningen av denna fastighet så kommer tillståndet skrivas över på ny köpare. Tillståndet innefattar även del av fastigheterna Persön 21:15 och 20:11 marken som ligger inom tillståndet kommer även få brukas i enlighet med tillståndet. Byggnader som finns på anläggningen är en Sandlada, en fordonsvåg för lastbil med släp och en kontorsbyggnad med omklädningsrum och och kök. Högspänning är framdragen till anläggningen samt ner till gropen. Lågspänning finns i själva gropen. Maskiner för verksamheten medföljer ej fastigheten.
Trygg affär
Betala aldrig i förskott och skicka aldrig varan innan du fått betalt