Gå direkt till innehållet
Inlagd: 17 nov. 15:31
Studentlitteratur lärarutbildningen, 50 kr/st
50 kr
Beskrivning
1. Eget arbete- en kameleont i klassrummet. Eva Österlind 2. Pedagogisk filosofi. Christer Stensmo 3. Svensk förskolepedagogik under 1900-talet. Jan-Erik Johansson 4. Ledarstilar i klassrummet. Christer Stensmo 5. Lärare av imorgon. Carlgren & Marton 6. Lärarens värld. Introduktion till allmän didaktik. Gunn Imsen 7. Lärarens arbete. Löwenborg & Gislason 8. Examensarbete i lärarutbildningen. Johansson & Svedner 9. Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik. NCM Sterner & Lundberg 10. Matematik från början. NCM Nämnaren TEMA 11. Baskunnande i matematik. Myndigheten för skolutveckling 12. Matematik på elevens villkor. Bertil Gran 13. Minoritetselever och matematikundervisning. Rönnberg & Rönnberg 14. Baskunskaper i matematik för skola, hem och samhälle. Löwing & Kilborn 15. Bra matematik för alla. Nödvändig för elever med inlärningssvårigheter. Gudrun Malmer 16. Läsning och läsundervisning. Carsten Elbro 17. Den röda tråden. Axelsson, Lennartson-Hokkanen, Sellgren 18. Försvenskningen av Sverige. Ehn, Frykman & Löfgren 19. Den globala resan. Marginalisering och miljöhot. Knud Wilby 20. Stärkta trådar- flerspråkiga barn och elever utvecklar språk, litteracitet och kunskap. Axelsson, Rosander & Sellgren 21. Tankarna springer före, att bedöma ett andraspråk i utveckling. Abrahamsson & Bergman 22. Talande tro, ungdomar, religion och identitet. Göran Larsson 23. Elever i svårigheter. Familjen och skolan i samspel. Britta Liljengren 24. Barn med socio-emotionella problem. Eva Johannessen 25. Att arbeta med särskilt stöd. Skolverket 26. Elevers olikheter och specialpedagogik kunskap. Bengt Persson 27. Mobbad? Det har vi inte märkt! Eva Larsson Litteratur, lärarprogrammet, lärarutbildningen, SVA, svenska som andraspråk, matematik, pedagogik
Säljes av
Ann-Sofie
Trygg affär
Betala aldrig i förskott och skicka aldrig varan innan du fått betalt