På uppdrag av Advokat Lars Ederwall, Advokatfirman Abersten i Östersund, säljs konkursboet efter f.d. Northcar i Sundsvall, genom nätauktion på www.tovek.se med avslut tisdagen den 17 september från kl.09.00 med fortsättning onsdagen den 18 september från kl.09.00.

Rop 542 Pallställ ca 4 sek.
Rop 541 Pallställ 1 sek.
Rop 498 Plåthylla 6 sek
Rop 430 Plåthylla, 6 sektioner
Rop 313 Verkstadsskåp med innehåll
Rop 180 Däckkärra