Hejsan!
Jag har en samling böcker från en kurs i Statsvetenskap A, som jag läste i våras som jag nu tänkte sälja vidare om intresse finns.

Böckerna finns i Umeå, och här kan jag ta de in till universitetet om ni vill hämta upp dem där vid köp. Jag kan även posta dem, men då står ni själva för fraktkostnaderna. Ingen av böckerna är märkvärdigt tunga, men kan kolla upp kostnaden för frakten om det blir aktuellt! :)

Vad är statsvetenskap? : om undran inför politiken
Badersten Björn, Gustavsson Jakob
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015.
Pris: 280 kr

Politik och kön : feministiska perspektiv på statsvetenskap
Freidenvall Lenita, Jansson Maria
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017.
Pris: 300 kr

Dahlström Carl
Politik som organisation
6 uppl. : Studentlitteratur AB : 2018.
Pris: 300 kr

Tallberg Jonas
EU:s politiska system
6. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016.
Pris:260

Anckar Carsten
Komparativ politik : institutioner och beteende
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013.
Pris: 270 kr (Är i godkänt skick, finns en kaffe fläck samt en del understrykningar med grön överstrykningspenna)

Denk, Thomas och Anackar Carsten.
Komparativ politik: Nio politiska system.
1.uppl: Lund: Studentlitteratur: 2015
Pris: 300 kr

Svensk författningspolitik
Mattson Ingvar, Petersson Olof
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011
Pris: 60 kr
(Fint skick men ett fåtal överstrykningar )

Heywood Andrew
Political ideologies : an introduction
5. ed. : London : Palgrave : 2012
Pris: 100 kr ( Fint skick, men ett par sidor har en del anteckningar i bläck)

Tretton texter i politisk teori :
Niccolò Machiavelli, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Edmund Burke, Mary Wollstonecraft, Karl Marx, Friedrich Engels, John Stuart Mill, Joseph Schumpeter, Robert Nozik, Robert Dahl, Carole Pateman
Hallberg Peter, Jansson Maria, Mörkenstam Ulf
2.. : Malmö : Liber : 2009.
Pris: 200 kr
Köpte denna via campusbokhandeln och den kom så som den är, mycket överstrykningar och anteckningar! Men också många delar som är helt rena sidor :)
Spara

Logga in för att spara annonsen

Logga in