ForshagaSpridaren T10 sprider effektivt sand, grus eller salt och används året runt för aktiviteter såsom halkbekämpning, beläggningsarbeten och dammbindning. Maskinen har funnits på marknaden i över 70 år och har med åren utvecklats till en optimal väghållningsmaskin med många användningsområden. Uppfyller myndigheternas krav enligt CEN-15430.

TYPISKA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Sandspridare för halkbekämpning
• Saltspridare för halkbekämpning
• Dammbindning (Sommarsaltning) under sommarhalvåret
• Avsandning vid beläggningsarbeten
• Avsandning vid blödande asfalt
• Grusning
• Spårfyllning av timmervägar
• Stödkantläggning (extra tillsats)

MATERIAL
• Sprider sand, grus, salt, kalciumklorid, m.m.
• Sprider fraktioner mellan 0 till 50 mm
• Kalibrerad dosering (g/m²)
• Hastighetsberoende utmatning
• Full kontroll via trådlös styrning från förarplats
• Utmatning av material även vid stillastående bil
• Sprider lika bra vid backning
• Integrerad materialnivåmätare

ÖVRIGA EGENSKAPER
• Sprider med sänkt flak (ca. 1-1,5 m³)
• Spridning kan ske samtidigt med plogning
• Spridaren fungerar som vanlig baklucka vid annan körning och tillåter tömning av flakets innehåll utan att spridaren tas av
• Spårsandning med valfria bredder
• Unik mekanism förhindrar driftstörningar pga. sten eller tjälklumpar
• Omrörarvals finfördelar materialet
• Fåtal slitdelar
• Flakmonterad
• Elektrisk drivning

Ring oss gärna för mer information, eller besök vår hemsida www.spridare.se där det också finns demofilmer.
Spara

Logga in för att spara annonsen

Logga in