RE 98
Lätt, lätthanterlig 110 bar- kallvatten högtryckstvätt.

Arbetstryck bar 10-110
Effekt kW 1,7
Elkabellängd m 5
Högtrycksslang, längd m 6
Ljudeffektnivå Lwa dB(A) 1) 82,9
Ljudtrycksnivå dB(A) 1) 70,1
Max. arbetstryck bar 2) 120
Max. vattenförbrukning l/h 440
Min. vattenförbrukning l/h 380
Max. vattenförbrukning l/h 380
Max. vattentemperatur tilloppsvatten °C 40
Vikt, driftsklar kg 16,2

Pris per dag: 130
Pris för 3 dagar: 250
Pris för 7 dagar: 500