Arbetslivet. Berglund & Schedin (red.) (2009) 100 kr

Det pedagogiska samspelet. Björklid & Fischbein (2012) 50kr

Metoder i kommunikationsvetenskap. Ekström & Larsson (red.) (2010) 150kr

Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Johannessen & Tufte (2003) 200kr

Att bana vägen mot framtiden: karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv. Lundahl (red.) (2010) 200kr

Existensens psykologi: en introduktion. Jacobsen (2000) 250kr

Så jobbar Sverige: kartbilder av det moderna näringslivet i Sverige. Blomgren (2007) 350kr

Att bygga lösningar - En lösningsfokuserad samtalsmodell. Berg & De Jong (2011) 250kr

Livet måste ha mening: erfarenheter från koncentrationslägren; logoterapins grundbegrepp. Frankl (2006) 150kr

Utbildning, arbete, medborgarskap: strategier för social inkludering i den mångetniska staden. Dahlstedt m.fl. (2007) 100kr

En modern svensk ekonomisk historia: tillväxt och omvandling under två sekel (2012) 150kr

Skola i samverkan. Miljonprogrammet och visionen om den öppna skolan. Dahlstedt & Hertzberg (2011) Gleerups 150kr

Forskningsmetodik - om kvalitativa och kvantitativa metoder. Holme & Solvang (1997) 200kr

Handbok i lärande. Hur du lär ut för att andra ska lära in. Bolstad (2011) 150kr

Om genus. Connell (2012) Daidalos 100kr

Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare. Lundgren m.fl (2012)300kr

Vetenskaplig metod. Ejvegård (2009) 150kr
Spara

Logga in för att spara annonsen

Logga in