Nu är det dags att sälja lite studentlitteratur med mera.

Studentlitteratur:
''Mikroekonomi'' av Axelsson, Holmlund, Jacobsson, Löfgren & Puu (uppl. 2:17) - 200 kr
''Civilrätt'' av Malmström (uppl. 22:2) - 200 kr
''Blue Ocean Strategy'' av Chan & Mauborgne (uppl. 1:6) - 150 kr
''Den svenska marknadsföringslagstiftningen'' av Carl Anders Svensson (uppl. 16:1) - 150 kr
''Transport- och logistikrätt'' av Göran Stöth (uppl. 4:1) - 150 kr
''Arbetsrätt'' av Andersson, Edström & Zanderin (uppl. 6:1) - 150 kr
''Juridiska Problem'' av Andersson, Ekström, Palmgren & Sundin (uppl. 11:2) - 150 kr
''EU-rätt'' av Derlén, Ingmanson, Lindholm (uppl. 1:1) - 100 kr
''Rätt och rättssystem - en introduktion för professionsutbildningar'' av Staaf, Nyström & Zanderin (uppl. 1:1) - 100 kr
''Introduktion till Straffrätten'' av Suzanne Wennberg (uppl. 9:1) - 50 kr

Samtliga böcker är i gott skick, dock är det en del understrykningar i Civilrätt samt Transport- och logistikrätt. Alla böcker finns i Stockholm/Huddinge.

SÅLD:
''Principles of Leadership'' av Andrew J. DuBrin (uppl. 7:1)
Spara

Logga in för att spara annonsen

Logga in