Studentlitteratur säljes:

Grundläggande linjär algebra - Hillevi Gavel

Engineering mechanics status - J.L. Meriam, L.G. Kraige

Ritteknik maskinteknik - Karl Taavola

Analys i envariabel - Arne Persson Lars-Christer Böiers

Digitala kretsar - Lars-Huge Hemert

Våglära och optik - Göran Jönsson

Linjär algebra - Gunnar Spärr

Matematisk statistik med tillämpningar - Claes Jogreus

Tabeller och formler för NV- och TE-programmen - Ekbom

Företagsekonomi100 - Per-Hugo Skärvad, Jan Olsson

Principbaserad redovisning - Anders Grönlund, Torbjörn Tagesson, Peter Öhman

Den kupande handen - Carlssons

Entreprenörskap och företagsetablering - Hans Landström, Marie Löwengren

Integrerad organisationslära - Lars H. Bruzelius, Per-Hugo Skärvad

Industriföretagets ekonomi och organisation - Albert Danielsson m.fl.

Science and Technology in World History - James E. McClellan, Harold Dorn

Att utveckla mänskliga resurser i organisationer - Lars-Erik Wolvén

Beyond fear - Bruce Schneier

Logisktik - Patrik Jonsson, Stig-Arne Mattson

Att leda och arbeta i projekt - Monica Löw

Dynamisk produktutveckling - Stig Ottosson

Organisationers vardag - Hevré Corvellec, Leif Holmberg

Industriell ekonomi - Magnus Anländer m.fl.

OBS! Hör av er angående upplaga och pris. För snabbast svar sms:a.
Spara

Logga in för att spara annonsen

Logga in