.
M A T E M A T I K - 1 2 3 4 5 , eller högre.
.
Erfaren Gymnasie-Lärare med specialkompetens erbjuder

- Läxhjälp - pedagogiska råd & stöd

För Dig som studerar matematik och/eller fysik.
.
i första hand för dig som vill spetsa till dina kunskaper!
.
Men även för dig som bara vill säkra dina betyg, och
få bättre resultat på alla prov, omprov och tentor!
.
Välkomna!
.
Även på distans via Skype
.
Spara

Logga in för att spara annonsen

Logga in