Företagets verksamhet består av import och försäljning av kvalitetskaffe, maskiner och tillbehör samt vissa företagsevent och utbildning. Bolaget är beläget i Stockholm.
Omsättningen är 5 Mkr.