Säljer flera böcker i företagsekonomi i fint skick.

Organisation/management
-Organisation, Johan Alvehus & Tommy Jensen, 2015 (250 kr)
-Business Model Generation, Alexander Osterwalder & Yves Pigner, 2010 (220 kr)
-Nya perspektiv på organisation och ledarskap, Lee G. Bolman & Terrence E. Deal, 5e upplagan, 2015 (180 kr)
-Organization Theory, Derek S. Pugh, 5th edition 2007 (120 kr)

Ekonomistyrning/redovisning /accounting
-Boken om Ekonomistyrning, Almqvist, Graaf, Jannesson, Parment, Skoog, 2016 (260 kr)
-Accounting a smart approach, Carey, Knowles & Towers-Clark, 2nd edition, 2014 (150 kr)
-Finansiell rapportering enligt K3 och K2, övningsbok med lösningsförslag, Caisa Drefeldt & Eva Törning, 2013 (200 kr)

Marknadsföring /marketing
-Hållbar marknadsföring, Mikael Ottosson & Anders Parment 2a upplagan, 2016 (200kr)
-Principles of marketing, Swedish edition, Kotler, Armstrong & Parment, 2011 (200 kr)
-International marketing, Pervez N. Ghauri & Philip Cateora, 4th edition, 2014 (120 kr)
-Marketing beyond the textbook, Christofer Laurell & Anders Parment, 2015 (180 kr)
Spara

Logga in för att spara annonsen

Logga in