Vikbar byggställning i aluminium, höjd 1,85 m
Uppställningsyta 0,70 x 1,85 m
Engelsk proffsställning typ MINIMAX - MAXIPROF med svenskt typgodkännande för påbyggnad upp till 8,4 meters arbetshöjd. Lastklass 3 = 200 kg/m2.
Typgodkännandet omfattar även lutande stegar att användas vid plattformshöjder över 2,5 m enligt Arbetsmiljöverkets regler AFS2013:4
Priset kr. 4.980:- +moms gäller baspaketet totalhöjd 1,85 m inkl en plattform och låsbara hjul,
Kontakta oss för priser upp till 8,4 meters arbetshöjd !