Immunology: A Short Course, 7th Edition Richard Coico, Geoffrey Sunshine - 500 kr.

Atlas der Anatomie | 6:e upplagan - 500 kr.

Hoffbrand's Essential Haematology 7th Edition - 350 kr.

Biochemistry Eighth edition by Berg, Jeremy M., Tymoczko, John L., Gatto, Gregory J., Strye (2015) Hardcover - 500 kr.

Chang, Chemistry, 2016, 12e, AP Student Edition - 400 kr.

Kan hämtas i Skövde.

Principles and Techniques of Biochemistry and Molecular Biology | 7:e upplagan av Keith Wilson och John Walker - 300 kr.

Statistik för hälsovetenskaperna av Göran Ejlertsson Upplaga 2 - 150 kr.

Arbetsgruppens psykologi - Danskt band, Svenska, 2018 Författare: Barbro Lennéer Axelson, Ingela Thylefors - 300 kr.

Laboratoriesäkerhet : en grundläggande handbok för kemilaboratoriet - Häftad, Svenska, 2012 Författare: Johnny Slätt, Tomasz Janosik - 200 kr.

Essential Guide to Blood Groups, 3rd Edition av Geoff Daniels; Imelda Bromilow - 350 kr.

Basic Bioscience Laboratory Techniques: A Pocket Guide
av Philip Bonner; Alan Hargreaves - 250 kr.

Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning | 4:e upplagan av Bo Davidson och Runa Patel - 200 kr.

Vetenskapsteori för nybörjare av Torsten Thurén - 100 kr.
Spara

Logga in för att spara annonsen

Logga in