Säljer följande kurslitteratur. Kan förekomma understrykningar i vissa böcker men annars fint skick. Kan hämtas i Skövde eller skickas mot att köparen betalar frakt.

Blau, P.
Exchange and power in social life
ISBN: 9780887386282
Pris: 180 kr

Burke, P.
Contemporary social psychological theories
ISBN: 0804753474
Pris: 100 kr

Cialdini, R.
Påverkan i teori och praktik
ISBN: 9789147075393
Pris: 120 kr

Cohen, A.
Multiple commitments in the workplace
ISBN: 9780805843682
Pris: 200 kr

Cremer, D. Dick, R. Murnighan, K.
Social psychology and organizations
ISBN: 9780415651820
Pris: 150 kr

Fiske, S. Taylor, S.
Hewitt, J. Schulman, D.
Self and society a symbolic interactionist social psychology
ISBN: 9780205634378
Pris: 250 kr

Lalander, P. Johansson T.
Ungdomsgrupper i teori och praktik
ISBN: 9789144014746
Pris: 120 kr

Meeuwisse, A. mfl.
Socialt Arbete
ISBN: 9789127107625
Pris: 50 kr

Miles, M. mfl.
Qualitative Data analysis a methods sourcebook
ISBN: 9781452257877
Pris: 250 kr

Giddens, A.
Modernitet och självidentitet
ISBN: 9789171731265
Pris: 50 kr

Cooley, C.H.
Human nature and the social order
ISBN: 978129011194
Pris: 100 kr

Stryker, S
Symbolic Interactionism
ISBN: 9781930665484
Pris: 100 kr

Helkama, K. mfl
Socialpsykologi en introduktion
ISBN: 9789147044658
Pris: 40 kr

Frankfort-Nachmias
Research methods in the social sciences
ISBN: 9780716755173
Pris: 450 kr

Patel, R. Davidson, B.
Forskningsmetodikens grunder att planera, genomföra och rapportera undersökning (3e upplaga)
ISBN: 9789144022888
Pris: 100 kr

Rohall, D. Milkie, M. Lucas, J
Social psychology sociological perspectives
ISBN: 9788120343573
Pris: 150 kr

Sandberg, J. Targama, A.
Ledning och förståelse En förståelsebaserad syn på utveckling av människor och organisationer
ISBN: 9789144095981
Pris: 150 kr

Törnblom, K. Kazemi, A.
Handbook of social resource theory
ISBN: 9781493913527
Pris: 400 kr

Wenneberg, S.
Socialkonstruktivism positioner, problem och perspektiv
ISBN: 9789147095872
Pris: 200 kr

Young, T.R.
The drama of social life essays in post-modern social psychology
ISBN: 9781412862981
Pris: 200 kr

Jacobsen, M. H
The contemporary Goffman
ISBN: 9780415654425
Pris: 200 kr

Creswell, J.
Qualitative inquiry and reserach design choosing among five approaches
ISBN: 9781412916073
Pris: 350 kr

George Herbert Mead on social psychology
ISBN: 0226516652
Pris: 100 kr

Björk, L. Räisänen, C.
Academic writing a university writning course
ISBN: 9144030746
Pris: 120 kr

Goffman, E.
Interaction Ritual
ISBN: 0394706315
Pris: 80 kr
Spara

Logga in för att spara annonsen

Logga in