Överlåtes. Innevarande år, och även tidigare år, är soliditeten mycket bra (59,52%). Bokföringsmässigt aktiekapital på 50.000 kr finns. Förlust på år 2018 finns på 125 562 kr som går att kvittas mot vinst i annat bolag. När föreliggande bolag framdeles gör en vinst finns även villkorat aktieägartillskott som ej är återbetalade balansdagen 2018.12.31eller därefter uppgår till 472 000 SEK. Företagets lager och inventarier ingår ej i försäljningen. Företaget innehar sedan 2013 , F-skatt, Momsregistrering, Arbetsgivarregistrering, Avtal Fora, Avtal Byggnads. Inga betalningsanmärkningar finns eller har funnits.
Spara

Logga in för att spara annonsen

Logga in

Cencor AB