Mobilsurfare - gå hit istället! mobil.blocket.se
Tryggt privatköp
i samarbete med Hemverket logo

Allmänna villkor för Trygg privataffär

Detta är avtalsvillkoren mellan dig, i egenskap av säljare eller köpare av bostad med Trygg privataffär, och Hemverket AB i egenskap av fastighetsmäklare för Trygg privataffär.


Avtalsvillkor

Samtliga delar av Trygg privataffär utförs av Fastighetsmäklarföretaget Hemverket AB. Hemverkets fastighetsmäklare är registrerade hos fastighetsmäklarnämnden enligt gällande lagstiftning. Vid Hemverkets normala fastighetsförmedlingar ingår ett flertal moment för att uppdraget skall klassas som ett normalt förmedlingsuppdrag enligt Fastighetsmäklarlagen.

I Trygg privataffär utför Hemverket endast utvalda delar av en traditionell förmedling vilket innebär att uppdraget därför inte skall ses som ett traditionellt förmedlingsuppdrag. Detta fråntar dock inte fastighetsmäklarens ansvar för köpare och säljare utan begränsas främst i antal moment som det normalt åligger fastighetsmäklaren att utföra. I uppdraget i Trygg privataffär behöver fastighetsmäklaren inte anvisa spekulanter, besöka objektet, upprätta en boendekostnadskalkyl.

Enligt fastighetsmäklarnämnden benämns uppdrag som detta som skrivaruppdrag. Fastighetsmäklaren på Hemverket har således en omsorgsplikt för både köpare och säljare och skall utföra uppdraget enligt god mäklarsed. För mer information vänligen kontakta Hemverket på 0775 - 50 60 70.

Betalningsvillkor

Trygg privataffär är helt kostnadsfritt fram till att säljaren väljer att ta hjälp av Hemverket för att hantera kontrakt och avtal mellan köpare och säljare. Innan arbetet påbörjas ingår säljaren ett skriftligt avtal med Hemverkets fastighetsmäklare. Först då uppkommer betalningsansvaret för Trygg privataffär. Arvodet regleras via faktura som skall betalas av säljaren inom 10 dagar från fakturadatum. För köparen är Trygg privataffär helt kostnadsfritt.

Behandling av personuppgifter

Säljaren kommer att behöva lämna personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress. Genom att säljaren lägger till Trygg privataffär är denne införstådd med och godkänner att Hemverket lagrar sådan information.

Syftet med insamlandet av personuppgifterna är att Hemverket får kännedom om säljaren och dess ägarandel i objektet för att fullgöra sitt uppdrag. Säljarens personuppgifter kommer endast att lagras i nyss nämnda syfte samt uteslutande av Hemverket, med undantag av kreditupplysning via UC och när Hemverket begär att erhålla uppgifter om bostadsobjektet av Lantmäteriverket eller värderingsföretag. Köpare kommer att behöva lämna personuppgifter av samma slag som säljaren dock endast i samband med köpet av bostaden.

Insamlade adressuppgifter kan också komma att användas för direktmarknadsföring från Hemverket och Hemverkets samarbetspartners till användarna (e-postutskick och dylikt), såvida inte användarna Trygg privataffär uttryckligen anmält att denne motsätter sig sådan behandling.

Vidare kan användarna själva genom webbplatsen www.maklarpaket.se komma att lämna sina personliga uppgifter vidare till Hemverkets samarbetspartners för extrabeställning av tjänster i samband med en överlåtelse såsom areamätning, besiktning och övriga kringtjänster som Hemverkets samarbetsparter tillhandahåller.

I sådant fall är det emellertid användarna själv som lämnar sina personuppgifter och inte Hemverket. Användare kan alltid begära kopia på insamlad information, be Hemverket korrigera eventuella felaktigheter eller be Hemverket att upphöra med att använda uppgifter för marknadsföringsändamål.