Business Research Methods upplaga 3
Alan Bryman & Emma Bell
ISBN 9780199583409
Pris: 300kr

Financial Reporting and Analysis upplaga 1
John Dunn
ISBN 9780470695036
Pris: 400kr

Organization Theory and Design: An International Perspective
upplaga 2
Daft, Murphy & Willmott
ISBN 9781408072370
Pris: 300kr

Finansiering upplaga 11
Niclas Andrén, Tore Eriksson, Sigurd Hansson
ISBN: 9789147065295
Pris: 150 kr

Civilrätt upplaga 23
Anders Agell, Åke Malmström, Christina R
ISBN 9789147114504
Pris: 100kr

Tentamensfrågor med lösningar, upplaga 5
Per Henning Grauers & Anders Kjellström
ISBN 9789144104423
Pris: 100 kr

Kalkyler, upplaga 2
Stefan Yard
ISBN: 9789144010571
Pris: 200kr

Beslutsmodeller i praktisk tillämpning, upplaga 3
Per-Olov Edlund & Olle Högberg
ISBN 9789144441030
Pris: 150kr

Statistisk dataanalys, upplaga 4
Svante Körner & Lars Wahlgren
ISBN 9789144015736
Pris: 150kr

The triumph of emptiness
Mats Alvesson
ISBN 9780198708803
Pris: 150kr
Spara

Logga in för att spara annonsen

Logga in