Branko Milanovic- The haves and the havenotes : 150 kr

Christer gunnarsson : Tillväxt stagnation, kaos. Tredje upplagan : 150 kr

Johan Söderberg : Vår världs ekonomiska historia. DEN FÖRINDUSTRIELLA TIDEN : 150 kr

Lennart schön : En modern svensk ekonomisk historia, andra upplagan : 200 kr

Lauri karvonen : Diktatur : 150 kr

Lena gemzöe: Feminism : 100 kr

Ulf p.lundgren: Lärande skola bildning, tredje utgåvan : 250 kr

Lennart schön: Vår världs ekonomiska historia, den industriella tiden : 200kr

Jonas aspelin: Sociala relationer och pedagogiskt ansvar : 150 kr

Gunnar aakvaag : Modern sociologisk teori : 100 kr

Inger Lindstedt : Textens hantverk : 150 kr

Sture långström : Samhällskunskapsdidaktik : 150 kr

Anders Jönsson: Lärande bedömning, 2 uppl. : 150 kr

Lärarens handbok, tionde upplagan: 100 kr

Mare erdis: Juridik för pedagoger : 100 kr

Språk inriktad undervisning, andra uppl. : 200 kr

Klassrummet som muntlig arena: 150 kr

How languages are learned : 200 kr

A students introduction to english grammar : 100 kr

The Globalization Paradox : 100 kr

Att bedöma och sätta betyg : 150 kr

Boken om pedagogerna sjätte upplagan :100 kr

att bli respektabel : 100 kr

A university grammar of english with a swedish perspective : 300 kr

Vår ekonomi, trettonde upplagan: 100 kr

Engelsk språkdidaktik: 150 kr
Spara

Logga in för att spara annonsen

Logga in