Stroller för jämn spridning i trädgården.

Pris per dag: 100
Pris för 3 dagar: 200
Pris för 7 dagar: 350