Vid födseln har kalven inget immunförsvar. De livsviktiga antikropparna levereras till kalven först efter födseln, den första mjölken kalven dricker är den så kallade råmjölken. De stora immunoglobulin-molekylerna når blodcirkulationen genom gångar i mag-tarmkanalen som stängs strax efter födseln. Därför krävs optimal immunisering och att kalven matas snabbt, helst under de tre första timmarna efter födseln, för att få i sig så mycket råmjölk av högsta kvalitet som möjligt.
ColoQuick gör det enkelt och praktiskt att ge din kalv råmjölk!