På morgonen och kvällen har Du ett möte med Dina kalvar!
Det är kanske det viktigaste mötet för hela verksamheten,eftersom det är här Du lägger grunden för Dina framtida framgångar.
Är det ofta hektiskt vid utfodringen,skulle Du vilja rationalisera utfodringen av kalvarna,är Du rädd att eventuelle smittämnen kan överföras till kalvarna?
Då bör Du fundera på att skaffa Mjölktaxi.Med Mjölktaxi kan Du vinna tid som Du behöver för att kunna koncentrera Dig på viktiga saker i kalvstallet.